Πρόσκληση για Προσφορές για έπιπλα με αριθμό 08/2018
15 Μαρτίου 2018
Προκήρυξη (21/03/2018) Κοινωνικοί Λειτουργοί
20 Μαρτίου 2018

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Λέσβο. Στόχος είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο.

H ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας ψυχολόγων.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Προκήρυξη-Ψυχολόγων-16-03-2018

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣ-ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ-16-03-18-Ψυχολόγοι

Ελληνικα