Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1οχλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή ειδών εξοπλισμού γραφείου – Έπιπλα» στο πλαίσιο του έργου «Integrated Child and Family Support Hub (Blue Dot) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Unicef. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018, στις 15:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν της προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosforesiliaktida@gmail.com ή να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Ηλιακτίδας (έναντι Αγ. Θεράποντος), υπόψη Σπύρου Παυλή ή στα κεντρικά γραφεία (1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών) υπόψη Ανέστη Χατζηδιάκου.

Οι προσφορές θα εξεταστούν για κάθε είδος ξεχωριστά και όχι για το σύνολο των ειδών. Δύναται δηλαδή η Ηλιακτίδα να προμηθευτεί ένα μόνο είδος από κάποιον προσφοροδότη. Γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών. Τα είδη θα αξιολογηθούν κρίνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και την τιμή τους, δεν θα επιλεγεί απαραίτητα το προϊόν με το χαμηλότερο κόστος. Οι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για περισσότερα του ενός προϊόντος ανά είδος (πχ. μια ντουλάπα με τις ελάχιστες διαστάσεις και μια σε μεγαλύτερες διαστάσεις), αρκεί να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι προδιαγραφές που θέτει η Ηλιακτίδα. Τα τεμάχια που περιγράφονται σε κάθε είδος αφορούν στην ελάχιστη παραγγελία που θα γίνει. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τη χρονική ισχύ των τιμών, με ελάχιστη διάρκεια 30 ημερών από την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης προσφορών. Κάθε προϊόν που αναφέρεται σε προσφορά θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά από τον προμηθευτή, όπως επίσης και ο χρόνος παράδοσης από την ημέρα παραγγελίας. Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει στα γραφεία της Ηλιακτίδας (έναντι Αγ. Θεράποντα) ή σε χώρους που θα υποδείξει η Ηλιακτίδα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο:

Πρόσκληση-για-προσφορές-2018-Έπιπλα ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-20180315