Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή ειδών εξοπλισμού γραφείου – Έπιπλα» στο πλαίσιο του έργου «Integrated Child and Family Support Hub (Blue Dot) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos» που υλοποιεί σε συνεργασία με την
Unicef. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018, στις 15:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο:

Πρόσκληση-για-προσφορές-2018-Έπιπλα-ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ