Αποτελέσματα προκήρυξης 2 θέσεων φροντιστών 26/1/2018

Προκήρυξη θέσεων φροντιστών 26/1/2018
26 Ιανουαρίου 2018
Προκήρυξη θέσεων εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα 7/2/2018
7 Φεβρουαρίου 2018

Δείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης για τις 2 θέσεις φροντιστών στο παρακάτω αρχείο:

Αποτελέσματα-2-φροντιστών-ΑΜΙΦ