Πρόσκληση για επιλογή προμηθευτή χαρτικών με αριθμό 05/2018
25 Ιανουαρίου 2018
Αποτελέσματα προκήρυξης 2 θέσεων φροντιστών 26/1/2018
6 Φεβρουαρίου 2018

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, 1ο ΧΛΜ Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Μυτιλήνης – Λουτρών, προκηρύσσει θέσεις εργασίας για την κάλυψη δυο (2) θέσεων Φροντιστών – Γενικών Καθηκόντων, για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Λέσβο.

 

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Αριθμός θέσεων
Φροντιστές – Γενικών Καθηκόντων ΦΡ – ΓΕΝ.ΚΑΘ 2

 

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως και την 31 Ιουλίου 2018 με δυνατότητα ανανέωσης έως και την 31/12/2018.

Ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται δεν θα πληρωθεί εφ΄ άπαξ αλλά σταδιακά βάσει των πραγματικών αναγκών του έργου.

Τα καθήκοντα και οι απαιτήσεις για τις πιο πάνω θέσεις είναι διαθέσιμα σε  πίνακα που ακολουθεί.

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Μυτιλήνη, Λουτρά και σε άλλες τοποθεσίες όπου θα λειτουργούν ξενώνες φιλοξενίας ανηλικων.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο:

Προκήρυξη-2-Φροντιστών-AMIF-2018

ΑΙΤΗΣΗ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ