Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή χαρτικών και γραφικής ύλης, για το οικονομικό έτος 2018, για τις ανάγκες λειτουργίας των γραφείων της Ηλιακτίδας στα πλαίσια των έργων: «Relocation Scheme and Emergency Response» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και «Urgent Care for Unaccompanied Migrant Children stranded in Greece» που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 13:00 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο:

Πρόσκληση-για-επιλογή-προμηθευτή-2018-Χαρτικά (1)