Πρόσκληση για προσφορές για προμήθεια επίπλων με αριθμό 03/2018
17 Ιανουαρίου 2018
Πρόσκληση για επιλογή προμηθευτή χαρτικών με αριθμό 05/2018
25 Ιανουαρίου 2018

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1οχλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή ειδών εξοπλισμού κατοικιών για χώρους φιλοξενίας – Λευκές Συσκευές» στο πλαίσιο του έργου «Relocation Scheme and Emergency Response» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, στις 20:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο:

Πρόσκληση Για Προσφορές 2018- Λευκές Συσκευές

Ελληνικα