Ημερίδα Ηλιακτίδας το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
11 Δεκεμβρίου 2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – 28/12/2017
28 Δεκεμβρίου 2017

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή συσκευών κινητών τηλεφώνων τύπου smartphone για το προσωπικό» στο πλαίσιο του έργου «Relocation Scheme and Emergency Response» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 5/1/2018, στις 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πρόσκληση Για Προσφορές 23-2017 – Κινητά τηλέφωνα smartphone

Ελληνικα