Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή συσκευών κινητών τηλεφώνων τύπου smartphone για το προσωπικό» στο πλαίσιο του έργου «Relocation Scheme and Emergency Response» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 5/1/2018, στις 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πρόσκληση Για Προσφορές 23-2017 – Κινητά τηλέφωνα smartphone

Ελληνικα