Αποτελέσματα προκήρυξης θέσεων εργασίας 28/9/2017 – Κοινωνικοί Λειτουργοί
13 Οκτωβρίου 2017
Προκήρυξη θέσεων εργασίας διερμηνέων – 24/10/2017
24 Οκτωβρίου 2017

Αναρτήθηκε σήμερα, 20/10/2017, στο ΚΗΔΜΗΣ απόφαση κατακύρωσης με αριθμό ΑΔΑΜ: 17AWRD002124490 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ» από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, όπως ορίζεται στην διακήρυξη που αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ με κωδικό ΑΔΑΜ: 17PROC002093193.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στο παρακάτω έγγραφο:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ελληνικα