Αποτελέσματα προκήρυξης θέσεων εργασίας 28/9/2017 – Κοινωνικοί Λειτουργοί

Επισυνάπτεται ο πίνακας αποτελεσμάτων της προκήρυξης θέσεων εργασίας (8 Κοινωνικών Λειτουργών) 28/9/2017.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 28-9-2017 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

Ελληνικα