Αποτελέσματα προκήρυξης θέσεων εργασίας 11/9/2017

Προκήρυξη θέσεων εργασίας Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών – Πέμπτη 28/9/2017
28 Σεπτεμβρίου 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη θέσεων Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών (28-9-2017)
5 Οκτωβρίου 2017

Επισυνάπτεται ο πίνακας αποτελεσμάτων της προκήρυξης θέσεων εργασίας (5 φροντιστών – γενικών καθηκόντων) 11/9/2017.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 11-9-2017