Προκήρυξη θέσεων εργασίας – Δευτέρα 11/9/2017

Πρόσκληση για επιλογή προμηθευτή με αριθμό 17/2017
17 Αυγούστου 2017
Προκήρυξη θέσεων εργασίας Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών – Πέμπτη 28/9/2017
28 Σεπτεμβρίου 2017

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, 1ο ΧΛΜ Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Μυτιλήνης – Λουτρών, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ» από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Ηλιακτίδα – Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας 11-9-2017

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣ-ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ

Ελληνικα