Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ.

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή ηλεκτρολογικών υλικών και οικοδομικών/υδραυλικών υλικών, για το οικονομικό έτος 2017, για τις ανάγκες επισκευής κατοικιών ωφελούμενων της Ηλιακτίδας στο πλαίσιο του έργου «Relocation Scheme and Emergency Response» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η μεγαλύτερη έκπτωση στην τιμή πώλησης χονδρικής που μπορεί να προσφέρει ο κάθε προμηθευτής.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε αγορές συνολικού κόστους μεγαλύτερο από 2.000,00 €, με Φ.Π.Α, ανά μήνα (υπολογισμός βάση προηγούμενων στοιχείων έτους).
Το τεχνικό τμήμα της Ηλιακτίδας δύναται να ελέγχει τις τιμές χονδρικής του επιλεγμένου προμηθευτή για τυχών υπερτιμολόγηση σε σχέση με τις τιμές παρόμοιων υλικών από αντίστοιχα καταστήματα της πόλης. Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις υπερτιμολόγησης σε βάρος της Ηλιακτίδας θα ενημερώνεται γραπτώς ο προμηθευτής και η σύμβαση θα λύνεται αυτοδίκαια. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017, ώρα 12:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν της προσφορές τους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosforesiliaktida@gmail.com ή να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Ηλιακτίδας (έναντι Αγ. Θεράποντος), υπόψη Σπύρου Παυλή ή στα κεντρικά γραφεία (1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών), υπόψη Κατερίνα Μαζιώτη.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τα κεντρικά γραφεία της Ηλιακτίδας και στο τηλέφωνο 2251045577, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.

Ελληνικα