Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1οχλμ Μυτιλήνης Λουτρών , Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Παροχή ειδών εξοπλισμού κατοικιών για χώρους φιλοξενίας – Έπιπλα» στο πλαίσιο του έργου «Relocation Scheme and Emergency Response» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι Παρασκευή 5 Μαΐου  2017, στις 16:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν της προσφορές τους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosforesiliaktida@gmail.com ή να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Ηλιακτίδας (έναντι Αγ. Θεράποντος), υπόψη Σπύρου Παυλή ή στα κεντρικά γραφεία (1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών).

Οι προσφορές θα εξεταστούν για κάθε είδος ξεχωριστά και όχι για το σύνολο των ειδών. Δύναται δηλαδή η Ηλιακτίδα να προμηθευτεί ένα μόνο είδος από κάποιον προσφοροδότη. Γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών. Τα είδη θα αξιολογηθούν κρίνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και την τιμή τους, δεν θα επιλεγεί απαραίτητα το προϊόν με το χαμηλότερο κόστος. Τα τεμάχια που περιγράφονται σε κάθε είδος αφορούν στην ελάχιστη παραγγελία που θα γίνει. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τη χρονική ισχύ των τιμών, με ελάχιστη διάρκεια 30 ημερών από την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης προσφορών. Κάθε προϊόν που αναφέρετε σε προσφορά θα πρέπει να περιγράφετε αναλυτικά. Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει στα γραφεία της Ηλιακτίδας (έναντι Αγ. Θεράποντα) ή σε χώρους που θα υποδείξει η Ήλιακτίδα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας.

Συνημμένο
Ελληνικα