Προκήρυξη θέσης Λογιστή

Πέμπτη 04/05/2017

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, 1Ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Emergency Accommodation for Unaccompanied Children in Lesvos» που χρηματοδοτείται κατά 100% από την UNICEF. Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο. Στο πλαίσιο του έργου η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας: 

Ενός λογιστή. 

Οκτάωρη εργασία

Διάρκεια συμβολαίου : Ως 31-7-2017 με δυνατότητα ανανέωσης

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικού αντικειμένου.

Εμπειρία σε μισθοδοσία.

Απαραίτητη εμπειρία σε καταχώρηση λογιστικών στοιχείων, γνώσεις λογιστικής και γνώση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Απαραίτητη άψογη αποδεδειγμένη γνώση και χειρισμός λογισμικού Microsoft Windows και Microsoft Office, ειδικά του Ms Excel.

Απαραίτητη άψογη γνώση επιπέδου B2 αγγλικής, επιθυμητό επίπεδο C1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) . 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ


Καλή διαχείριση του εργασιακού φόρτου, ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση και στενά χρονικά όρια. Ικανότητα στην αυτονομία και στην οργάνωση της εργασίας και του γραφείου.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ

Γενικά καθήκοντα λογιστή.

 

 

 

 

 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.tsakiris@iliaktidaamea.gr με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη Θέσεων και το όνομα του ενδιαφερόμενου/ης. Η αποστολή θα γίνει υπόψιν κου Τσακίρη Θεοφάνη μέχρι την Δευτέρα, 15/05/2017. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 22510-45577.

Όλοι οι προσληφθέντες θα πρέπει να λάβουν γνώση και να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, UNICEF κλπ).