Σάββατο 14/01/2016

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, Πάροδο Αγίου Θεράποντος, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Relocation Scheme and Emergency Response» που χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Στόχος του έργου είναι η στέγαση προσφύγων οικογενειών και ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες  στη Λέσβο. Στο πλαίσιο του έργου η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας: 

Ενός βοηθού λογιστή. 

Οκτάωρη εργασία

Διάρκεια συμβολαίου : Ως 30-4-2017 με δυνατότητα ανανέωσης

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ


Απαραίτητα απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικού αντικειμένου.

Απαραίτητη εμπειρία σε καταχώρηση λογιστικών στοιχείων, γνώσεις λογιστικής και γνώση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Απαραίτητη άψογη αποδεδειγμένη γνώση και χειρισμός λογισμικού Microsoft Windows και Microsoft Office, ειδικά του Ms Excel.

Απαραίτητη άψογη γνώση επιπέδου B2 αγγλικής, επιθυμητό επίπεδο C1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) . 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Καλή διαχείριση του εργασιακού φόρτου, ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση και στενά χρονικά όρια. Ικανότητα στην αυτονομία και στην οργάνωση της εργασίας και του γραφείου.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ


Γενικά καθήκοντα βοηθού λογιστή.

 

Στενή συνεργασία με τον συντονιστή λογιστηρίου.

   
   

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.tsakiris@iliaktidaamea.gr με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη Θέσεων και το όνομα του ενδιαφερόμενου/ης. Η αποστολή θα γίνει υπόψιν κου Τσακίρη Θεοφάνη μέχρι την Δευτέρα, 23/01/2017. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 22510-45577.

Όλοι οι προσληφθέντες θα πρέπει να λάβουν γνώση και να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, UNICEF κλπ).

 

Ελληνικα