Προκήρυξη για διοικητικούς υπαλλήλους – ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

 

Δευτέρα 12/12/2016

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, Πάροδο Αγίου Θεράποντος, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Relocation Scheme and Emergency Response» που χρηματοδοτείται κατά 100% από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Στόχος του έργου είναι η στέγαση προσφύγων οικογενειών και ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες  στη Λέσβο. Στο πλαίσιο του έργου η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας: 

Δύο θέσεις διοικητικών 

Οκτάωρη εργασία

Διάρκεια συμβολαίου : 4 μήνες

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε θέση διοικητικού λειτουργού και επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε οργάνωση που ασχολείται με το προσφυγικό. Κατά προτίμηση σε θέση οργανωτική ή συντονιστική.

Απαραίτητη άψογη αποδεδειγμένη γνώση και χειρισμός λογισμικού Microsoft Windows και Microsoft Office.

Απαραίτητη άψογη γνώση επιπέδου B2 αγγλικής, επιθυμητό επίπεδο C1 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) . Επιθυμητή γνώση γαλλικών επιπέδου Β2 και επιθυμητά βασικές γνώσεις σε αραβικά, φαρσί ή ουρντού.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Άψογες ικανότητες στην γραπτή και προφορική επικοινωνία.

Καλή διαχείριση του εργασιακού φόρτου, ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση και στενά χρονικά όρια. Ικανότητα στην αυτονομία και στην οργάνωση της εργασίας και του γραφείου.

Ικανότητα σε εργασία σε ομαδικό περιβάλλον.

Επιθυμητή εθελοντική εμπειρία σε οργάνωση που ασχολείται με το προσφυγικό.

Ψύχραιμος, ευγενικός αλλά και δυναμικός χαρακτήρας, να μπορεί να αντιμετωπίσει κρίσεις και εντάσεις.

Βασικές γνώσεις οικονομικών.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ & ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υπεύθυνος για την υποστήριξη της καθημερινής διαχείρισης του έργου και του συντονισμού της ομάδας των κοινωνιολόγων – κοινωνικών λειτουργών

Υποστήριξη του συντονισμού των καθημερινών δραστηριοτήτων του έργου

Διασφαλίζει ότι το έργο λειτουργεί με γνώμονα τη στήριξη των ωφελούμενων στον καλύτερο δυνατό βαθμό 

Υπεύθυνος για τη διαχείριση του συστήματος κάρτας των ωφελούμενων

Υποστηρίζει την διοίκηση και το λογιστήριο στην ετοιμασία των εκθέσεων προόδου και οικονομικού αντικειμένου του έργου

Συλλογή στοιχείων και δεδομένων του έργου για τις εκθέσεις προόδου του έργου

Διατήρηση φακέλου και αρχείου του έργου

Συνεργάζεται με το λογιστή για θέματα που χειρίζεται ο λογιστής

Τήρηση αρχείου με τις επαφές και συνεργασίες.

Στήριξη στην οικονομική παρακολούθηση του έργου

Διατήρηση και ανάπτυξη ηλεκτρονικού αρχείου του έργου

Διαθέσιμος να κάνει επαγγελματικά ταξίδια όταν χρειαστεί για την υποστήριξη του έργου και των συνεργατών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καθημερινή αναφορά στην Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες για την διαθεσιμότητα σε θέσεις όλων των ξενώνων και επικοινωνία με τους συνεργάτες για θέματα διαχείρισης αναγκών των ωφελούμενων.  

Διαχείριση και εποπτεία αποθήκης.

Υποστήριξη του τμήματος προμηθειών.  Καταγραφή αναγκών και δημιουργία οικονομικών αναφορών και με στόχο την αγορά εξοπλισμού

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Υποστήριξη στο τμήμα εξυπηρέτησης. Καθημερινή επαφή με ωφελούμενους και διεκπεραίωση προβλημάτων

 

 

 

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι που θα αποστείλουν βιογραφικό να καλύπτουν τουλάχιστον τα απαραίτητα τεχνικά προσόντα της θέσης, να έχουν τις ικανότητες και τον χαρακτήρα που απαιτούνται ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τα καθήκοντα της θέσης όπως περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.pavlis@iliaktidaamea.gr ή ιδιόχειρα στη διεύθυνση Αγίου Θεράποντος 20, Μυτιλήνη με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη Θέσεων και το όνομα του ενδιαφερόμενου/ης. Η αποστολή θα γίνει υπόψιν κου Σπύρου Παυλή μέχρι την Παρασκευή, 23/12/2016. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 22510-22873 μέχρι και 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών.

Όλοι οι προσληφθέντες θα πρέπει να λάβουν γνώση και να συμμορφώνονται με τον κώδικα εσωτερικής λειτουργίας και δεοντολογίας της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ καθώς δυνητικά και με αντίστοιχους κώδικες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή / και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών (ΕΕ, UNICEF κλπ).

 

Ελληνικα