Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, Πάροδος Αγίου Θεράποντα, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει διαγωνισμό για «Διαχείριση Συστήματος Προπληρωμένων Καρτών» αριθμός διαγωνισμού 02/2016, στο πλαίσιο του έργου «Relocation Scheme and Emergency Response» που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς είναι η Τρίτη 12 Απριλίου 2016, στις 6:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα του διαγωνισμού ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση iliaktid@otenet.gr και την αναφορά στον αριθμό διαγωνισμού «02/2016».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα ηλεκτρονικά στην πιο πάνω διεύθυνση μέχρι την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016.