Πρόσληψη Γεωπόνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

 Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Έχοντας υπόψη:

1.      Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2.14641/6.3343, 21/06/2012 με απόφαση ένταξης της πράξης Κωδικό Πράξης ΟΠΣ 377083 «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Λέσβου – ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ»

Ανακοινώνει

2.      Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 1 ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Λέσβου – ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ»

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» και συμμετοχή στην τροποποιημένη πρόσκληση  της υπ’ αριθ. 206136/οικ.6.1473/14-03-2012 (ΑΔΑ: Β443Λ-6Ρ5) Πρόσκλησης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρατείνοντας τη λειτουργία των Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας έως 30.06.2015.

Στα πλαίσια της υπ αριθμ  27/11/2014 Α.Π.: 4.32683/οικ.6.5712

Ελληνικα