ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ… Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Ακτίνες Ζωής Λέσβου”

 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ ΛΕΣΒΟΥ με εταίρους :
1. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ
2. Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
3. Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (ΕΤΑΛ)
4. Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)- Δομή Μυτιλήνης
5. ΔΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ («ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.) Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΔΙΟΝ- Παράρτημα Μυτιλήνης
6. Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Μεσοτόπου Λέσβου
7. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο – Παράρτημα Αιγαίου
8. Επιμελητήριο Λέσβου
9. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
10. IMC ΑΙΓΑΙΟΥ – Σύμβουλοι Καινοτομικών Εφαρμογών και Νέων Τεχνολογιών Α.Ε.
στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
• Ανέργους, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
• Νέους επιστήμονες (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω)
• Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω)

οι οποίοι είναι Δημότες ή Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λέσβου, να συμμετέχουν στο «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Λέσβου» και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Ελληνικα