ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ… Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αναπτυξιακής Σύμπραξης “Ακτίνες Ζωής Λέσβου”

 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ ΛΕΣΒΟΥ με εταίρους :
1. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ
2. Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
3. Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. (ΕΤΑΛ)
4. Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)- Δομή Μυτιλήνης
5. ΔΙΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ («ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.) Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΔΙΟΝ- Παράρτημα Μυτιλήνης
6. Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Μεσοτόπου Λέσβου
7. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο – Παράρτημα Αιγαίου
8. Επιμελητήριο Λέσβου
9. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
10. IMC ΑΙΓΑΙΟΥ – Σύμβουλοι Καινοτομικών Εφαρμογών και Νέων Τεχνολογιών Α.Ε.
στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
• Ανέργους, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
• Νέους επιστήμονες (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω)
• Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω)

οι οποίοι είναι Δημότες ή Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λέσβου, να συμμετέχουν στο «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Λέσβου» και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.