Προκήρυξη : Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Λέσβου – ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ

 

 Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Έχοντας υπόψη:

 

 Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ

Έχοντας υπόψη:

1.      Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2.14641/6.3343, 21/06/2012 με απόφαση ένταξης της πράξης Κωδικό Πράξης ΟΠΣ377083 «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Λέσβου – ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ»

Ανακοινώνει

2.      Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 24 μηνών, συνολικά 13  (13) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Λέσβου – ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ»

 

Ελληνικα