Χορήγηση έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης- που εκτιμάται ότι θα είναι περί τα 500 ευρώ- στα οικονομικώς ασθενή νοικοκυριά

Η πρόταση νόμου
Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου προέβλεπε τα εξής:

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 10.500 ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται:

Η πρόταση νόμου
Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου προέβλεπε τα εξής:

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 10.500 ευρώ. Το όριο αυτό αυξάνεται:

– Κατά 3.000 ευρώ σε περιπτώσεις που ο αρχηγός ή μέλος της οικογένειας είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.

– Κατά 1.500 ευρώ για κάθε παιδί ή εξαρτώμενο μέλος.

Δηλαδή, μια οικογένεια με δύο παιδιά θα δικαιούται το επίδομα εφόσον το εισόδημά της δεν ξεπερνά τα 13.500 ευρώ.

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 500 έως 1.300 ευρώ. Τα 500 ευρώ προορίζονταν για νοικοκυριά ενός ατόμου, ενώ για νοικοκυριά δυο ενηλίκων αυτό το επίδομα προβλεπόταν στα 700 ευρώ, για ζευγάρι με ένα παιδί στα 850 ευρώ, για ζευγάρι με δύο παιδιά στα 1.000 ευρώ, για ζευγάρι με τρία παιδιά στα 1.150 ευρώ και για ζευγάρι με 4 παιδιά στα 1.300 ευρώ.

Το επίδομα επρόκειτο να καταβληθεί σε δύο δόσεις, τον Δεκέμβριο του 2008 και τον Μάρτιο του 2009. Κάτι ανάλογο ενδέχεται να αποφασιστεί και τώρα.

Το επίδομα είναι έκτακτο και άρα θα δοθεί μόνο μία φορά για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Ελληνικα