17 Δεκεμβρίου 2021

Δραστηριότητες Safe Area Λέσβου – Νοέμβριος 2021

Το Νοέμβριο του 2021, το προσωπικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος “ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points” που χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση #DGHOME και υλοποιείται από τον Διεθνή […]
16 Δεκεμβρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (22-11-2021) Ψυχολόγος

Αποτελέσματα Προκήρυξης (22-11-2021) Ειδικότητα:  Ψυχολόγος ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15289 24,24 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15286 23,97   15291 23,8   15284 23,69   15296 23,37   15287 23,04   15283 22,77   15292 21,17   15297 19,61 […]
3 Δεκεμβρίου 2021

Προκήρυξη (03/12/2021) Διερμηνέας Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο- Ηλιακτίδα. Α’ Μονάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5063493 από […]
3 Δεκεμβρίου 2021

Προκήρυξη (03/12/2021) Οδηγός

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 1η Τροποποίησης της Δράσης: Λειτουργία Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με κωδικό ΟΠΣ: 5131435 στο πλαίσιο του προγράμματος […]
3 Δεκεμβρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (12-11-2021) Διερμηνέας

Ειδικότητα:  Διερμηνέας Σομαλικών ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15266 10 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15265 – ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Αποτελέσματα Προκήρυξης 12-11-2021 Διερμηνέας Σομαλικών
2 Δεκεμβρίου 2021

Προκήρυξη (02/12/2021) Φροντιστής

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο- Ηλιακτίδα. Α’ Μονάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5063493 από […]
1 Δεκεμβρίου 2021

Επιμορφωτικά σεμινάρια σε ανήλικους

Από το Νοέμβριο 2021, σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Επιστημών και Κοινωνικής Ανάπτυξης Αιγαίου», υλοποιούμε επιμορφωτικά σεμινάρια επιστημών και STEM προς τους ασυνόδευτους ανηλίκους που φιλοξενούνται σε δομές που διαχειρίζεται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές […]
29 Νοεμβρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (11-11-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί

Αποτελέσματα Προκήρυξης (11-11-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15225 24,33 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15226 24,00   15227 22,00   15228 – έλλειψη απαραίτητου προσόν 15229 – έλλειψη απαραίτητου προσόν 15230 – έλλειψη απαραίτητου προσόν 15231 – […]
29 Νοεμβρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (09-11-2021) Μάγειρας

Αποτελέσματα Προκήρυξης (09-11-2021) Ειδικότητα:  Μάγειρας ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15222 17 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15223 15 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15220 11,33   15221 11   15224 – ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Περισσότερα: Αποτελέσματα Προκήρυξης 09-11-2021 ΜΑΓΕΙΡΑΣ
28 Νοεμβρίου 2021

Αποτελέσματα Β΄ Φάσης Προκήρυξης (11-11-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15228 20,00 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15232 18,00 15230 17,00 15234 16,00 15235 12,00 15236 11,66 15229 – Δεν προσήλθε στη συνέντευξη 15231 – Δεν προσήλθε στη συνέντευξη 15233 – Δεν προσήλθε στη συνέντευξη […]
28 Νοεμβρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (02-12-2021) Φροντιστής

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15322 26 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15321 18   15317 17   15357 – Ελλιπή Δικαιολογητικά 15358 – Ελλιπή Δικαιολογητικά 15360 – Ελλιπή Δικαιολογητικά 15334 – Ελλιπή Δικαιολογητικά 15313 – Ελλιπή Δικαιολογητικά 15307 – […]
22 Νοεμβρίου 2021

Προκήρυξη (22/11/2021) Ψυχολόγος

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 1η Τροποποίησης της Δράσης: Λειτουργία Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με κωδικό ΟΠΣ: 5131435 στο πλαίσιο του προγράμματος […]
18 Νοεμβρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (29-10-2021) Δικηγόρος

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15156 28 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 15154 24,88   15155 15,92   Αποτελέσματα Προκήρυξης 29-10-2021 Δικηγόρος
12 Νοεμβρίου 2021

Προκήρυξη (12/11/2021) Διερμηνέας Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 1η Τροποποίηση της Δράσης: Λειτουργία Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ με κωδικό ΟΠΣ: 5131435 στο πλαίσιο του προγράμματος […]
11 Νοεμβρίου 2021

Προκήρυξη (11/11/2021) Κοινωνικός Λειτουργός

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο- Ηλιακτίδα. Α’ Μονάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5063493 από […]
Ελληνικα