27 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 176247)

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ανά ΤΜΗΜΑ κατ’ άρθρο 29 του Ν.4412/16, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, […]
20 Οκτωβρίου 2022

Προκήρυξη (20/10/2022) Φροντιστής

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό ΟΠΣ: […]
14 Οκτωβρίου 2022

Αίτημα για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στη Μυτιλήνη

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί αίτημα για προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στη Μυτιλήνη (CPV: 09135100-5, Πετρέλαιο θέρμανσης), […]
12 Οκτωβρίου 2022

Αποτελέσματα Προκήρυξης (27-09-2022) Ειδικότητα: Διερμηνείς Σομαλικών

  ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 16344 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 16347 10 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 16345 6   16346 – Απόσυρση ενδιαφέροντος για τη θέση 16348 – Απόσυρση ενδιαφέροντος για τη θέση   Αποτελέσματα Προκήρυξης 27-9-2022 Διερμηνέας Σομαλικών
27 Σεπτεμβρίου 2022

Προκήρυξη (27/9/2022) Διερμηνέας Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό ΟΠΣ: […]
13 Σεπτεμβρίου 2022

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-08-2022) Λινγκάλα

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-08-2022) Ειδικότητα:  Διερμηνέας Λινγκάλα ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 16243 9 ΕΠΙΤΥΧΩΝ – Αποτελέσματα Προκήρυξης 30-8-2022 Διερμηνέας Λινγκάλα
6 Σεπτεμβρίου 2022

Αποτελέσματα Προκήρυξης (23-08-2022) Μάγειρας

Αποτελέσματα Προκήρυξης (23-08-2022) Ειδικότητα:  ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 16242 15 ΕΠΙΤΥΧΩΝ – Περισσότερα: Αποτελέσματα Προκήρυξης 23-8-2022 Μάγειρας
31 Αυγούστου 2022

Αποτελέσματα Προκήρυξης (24-08-2022) Φροντιστές

Αποτελέσματα Προκήρυξης (24-08-2022) Ειδικότητα:  ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 16200 17 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 16199 16 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 16184 14 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 16195 14 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 16229 13.66   16185 13.5   16224 13.33   16209 13   16186 12.66 […]
31 Αυγούστου 2022

Προκήρυξη (30/8/2022) Διερμηνέας Λινγκάλα

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό ΟΠΣ: […]
24 Αυγούστου 2022

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 170874), στο πλαίσιο της Δράσης […]
24 Αυγούστου 2022

Προκήρυξη (24/08/2022) Φροντιστής

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό ΟΠΣ: […]
24 Αυγούστου 2022

Αποτελέσματα Προκήρυξης (2-8-2022) Διερμηνέας Σομαλικών

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 16150 11.33 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 16146 11   16148 10.66   16145 10.33   16144 10   16147 9   16149 8.66   16151 8.33   Αποτελέσματα Προκήρυξης 2-8-2022 Διερμηνέας Σομαλικών
23 Αυγούστου 2022

Προκήρυξη (23/08/2022) Μάγειρας

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό ΟΠΣ: […]
2 Αυγούστου 2022

Προκήρυξη (2/8/2022) Διερμηνέας Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 2ης Τροποποίησης της Δράσης: «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου για την Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο- Ηλιακτίδα. Α’ Μονάδα» με κωδικό […]
1 Αυγούστου 2022

Αποτελέσματα Προκήρυξης (18-7-2022) Διερμηνέας Σομαλικών

  ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 16108 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 16107 10   Αποτελέσματα Προκήρυξης 18-7-2022 Διερμηνέας Σομαλικών
Ελληνικα