1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙΚΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17369 120 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17485 110 ΕΠΙΤΥΧΩΝ Αποτελέσματα Προκήρυξης 30-6-2023 Διερ. Σομαλικών
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17368 190 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17385 189 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17296 188 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17352 185 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17098 184 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17459 175 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17414 174   17398 173   17171 172   17317 170   […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17127 155 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17119 150   17097 120   17488 110   17434 100   17135   ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 17221   ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 17249   ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (4-7-2023) Ειδικότητα: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Κ.Φ.Α.Α.

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17549 190 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17325 189 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17525 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17186 176   17567 173   17235 170   17374 165   17548 162   17516 161   17526 160   […]
1 Αυγούστου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (4-7-2023) Ειδικότητα: Διοικητικά Υπεύθυνος

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17535 190 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 17565 165   17545 164   17564 163   17394 162   17550 160   17433 159   17551 155   17563 154   17522 150   […]
4 Ιουλίου 2023

Προκήρυξη (04/07/2023) Συντονιστής Κ.Φ.Α.Α, Διοικητικά Υπεύθυνος.

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής της στην  πρόσκλησης με τίτλο «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.)» με Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ 1646 […]
30 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη (30/06/2023) Ψυχολόγοι, Κοιν. Λειτουργοί, Δικηγόροι, Νοσηλευτές, Εκπαιδευτικός, Μάγειρες, Υπεύθυνοι καθημερινής φροντίδας, Καθαριστές, Διερμηνείς

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής της στην πρόσκλησης με τίτλο «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)» με Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ 1646 […]
12 Ιουνίου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (29-5-2023) Ειδικότητα: Διερμηνέας Σομαλικών

Αποτελέσματα Προκήρυξης (29-5-2023) Ειδικότητα:  Διερμηνέας Σομαλικών Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 17010 100 ΕΠΙΤΥΧΩΝ Αποτελέσματα Προκήρυξης 29-5-2023 Διερμηνέας Σομαλικών
29 Μαΐου 2023

Προκήρυξη (29/5/2023) Διερμηνέας Σομαλικών

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της 1η Τροποποίησης  της Πράξης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022″» με […]
11 Μαΐου 2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ – Προκήρυξη (11/05/2023) Νοσηλευτής-τρια ΠΕ/ΤΕ

Μυτιλήνη 22/05/2023 Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας συμμετοχής στην Προκήρυξη μίας (1) θέσης Νοσηλευτή/τριας ΠΕ/ΤΕ επ’ αορίστου και μέχρι να εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση η νεότερη προκήρυξη για τη […]
9 Μαΐου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (24-4-2023) Ειδικότητα: Οδηγός

Αρ. Πρωτοκόλλου ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 16942 80 ΕΠΙΤΥΧΩΝ 16944 60    16933 – Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού — Αποτελέσματα Προκήρυξης 24-4-2023 Οδηγός
5 Μαΐου 2023

Αποτελέσματα Προκήρυξης (24-4-2023) Ειδικότητα: Διερμηνέας Σομαλικών

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 16934 110 ΕΠΙΤΥΧΩΝ   Αποτελέσματα Προκήρυξης 24-4-2023 Διερμηνέας Σομαλικών
24 Απριλίου 2023

Προκήρυξη (24/4/2023) Διερμηνέας Σομαλικών – (Μερικής Απασχόλησης)

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της παράτασης του έργου: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό […]
24 Απριλίου 2023

Προκήρυξη (24/4/2023) Οδηγός

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση της παράτασης του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με […]
30 Μαρτίου 2023

Προκήρυξη (30/3/2023) Διερμηνέας Λινγκάλα (Μερικής Απασχόλησης)

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης της παράτασης του έργου: Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – 2022” με κωδικό […]
Ελληνικα