Φόρμα παραπόνων / καταγγελιών

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ έχει δεσμευθεί στην τήρηση τιμιότητας, ακεραιότητας και διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές της και σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της. Σεβόμαστε απόλυτα την ανθρωπιστική αποστολή που έχει ανατεθεί σε εμάς από δωρητές και εταίρους. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απρεπή, απατηλή, δόλια ή παράνομη πράξη διαπράττεται από το προσωπικό ή οποιονδήποτε σχετιζόμενο με την Ηλιακτίδα, αναφέροντας τέτοιες πράξεις στην φόρμα υποβολής παραπόνων.

Οι αναφορές μπορούν να δίδονται ανώνυμα και γίνονται δεκτές από την ανώτερη διοίκηση της Ηλιακτίδας. Οι αναφορές πρέπει να γίνονται για συγκεκριμένες πράξεις, με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, βοηθώντας μας να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο της αναφοράς.

Ενδεικτικά αναφέρονται παραδείγματα αναφορών:

• Απρεπής ή προσβλητική συμπεριφορά σε ωφελούμενο προγράμματος από μέλος του προσωπικού της Ηλιακτίδας

• Απαίτηση χάρης ή δώρου από οποιονδήποτε στην Ηλιακτίδα ως αντάλλαγμα για μία συναλλαγή ή για χορήγηση υπηρεσιών

• Απρεπής δημόσια συμπεριφορά από μέλη της Ηλιακτίδας.

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ σας ευχαριστεί ειλικρινά για την βοήθεια σας στην προσπάθεια μας να βελτιωθούμε.

 

    Εντός τριάντα (30) ημερών από τη διευθέτηση του ζητήματος, που τίθεται από τη σχετική φόρμα, και εφόσον δεν υπάρχει κάποια νομική ή άλλη εκκρεμότητα που να προκύπτει από το είδος του παραπόνου ή καταγγελίας, τα στοιχεία ανωνυμοποιούνται: διαγράφεται το ονοματεπώνυμο, το email και ο αριθμός τηλεφώνου και αρχειοθετείται το περιεχόμενο του παραπόνου ή της καταγγελίας.

    Αναλυτικά η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ εδώ.

    Ελληνικα