Αποτελέσματα Προκήρυξης (22-8-2023) Ειδικότητα: Διερμηνέας Σομαλικών

Αποτελέσματα Προκήρυξης (22-8-2023)

 

Ειδικότητα:  Διερμηνέας Σομαλικών

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17685 120 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17664 50  
17688 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού

Αποτελέσματα Προκήρυξης 22-8-2023 Διερμηνέας Σομαλικών

Ελληνικα