Ειδικότητα:  ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17645 95 ΕΠΙΤΥΧΩΝ

 

Αποτελέσματα Προκήρυξης-4-8-2023 Νοσηλευτής

Επικουρικά Αποτελέσματα

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

ΜΟΝΑΔΕΣ
17635 175
17643 175
17632 160
17622 155
17625 140
17637 135

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ Αποτελέσματα Προκήρυξης-4-8-2023 Νοσηλευτής

Ελληνικα