Αποτελέσματα Προκήρυξης (4-7-2023) Ειδικότητα: Διοικητικά Υπεύθυνος

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17535 190 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17565 165  
17545 164  
17564 163  
17394 162  
17550 160  
17433 159  
17551 155  
17563 154  
17522 150  
17562 149  
17561 135  
17560 134  
17297 133  
17518 115  
17387 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ/ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
17392 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ/ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
17184 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ/ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
17282 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17320 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17386 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17436 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17521 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Αποτελέσματα Προκήρυξης 4-7-2023 Διοικ. Υπεύθυνος

Ελληνικα