Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17335 190 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17515 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17109 175  
17189 159  
17497 158  
17501 157  
17446 156  
17490 155  
17167 135  
17409 132  
17468 115  
17397 110  
17469 105  
17227 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ/ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
17382 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ/ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
17290 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ/ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
17455 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ/ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
17108 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΤΥΧΙΟΥ
17140 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ   ΠΤΥΧΙΟΥ
17278 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ   ΠΤΥΧΙΟΥ
17303 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17304 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ  ΠΤΥΧΙΟΥ
17447 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ   ΠΤΥΧΙΟΥ
17448 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ   ΠΤΥΧΙΟΥ
17507 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Αποτελέσματα Προκήρυξης 30-6-2023 Κοιν.-Λειτουργός

Ελληνικα