Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17214 160 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17265 159 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17250 159 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17434 130 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17254 129 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17119 128 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17159 127 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17207 126 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17204 125 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17279 124
17336 123
17238 122
17211 121
17340 120
17149 119
17118 118
17153 117
17255 116
17144 115
17134 115
17259 115
17353 115
17194 115
17427 114
17196 114
17172 114
17315 113
17442 113
17311 113
17426 113
17484 113
17348 112
17180 112
17154 112
17225 112
17248 112
17213 110
17093 110
17440 110
17121 110
17212 80
17089 80
17338 80
17216 80
17306 80
17246 80
17244 80
17373 80
17418 0 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού
17314 0 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού
17465 0 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού
17474 0 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού
17483 0 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού
17182 0 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού
17226 0 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού
17191 0 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού
17307 0 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού

Αποτελέσματα Προκήρυξης 30-6-2023 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Ελληνικα