Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17368 190 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17385 189 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17296 188 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17352 185 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17098 184 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17459 175 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17414 174  
17398 173  
17171 172  
17317 170  
17453 170  
17381 154  
17496 153  
17302 152  
17499 145  
17498 140  
17371 139  
17188 138  
17404 137  
17389 136  
17291 135  
17190 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ/ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
17099 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17142 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17148 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Αποτελέσματα Προκήρυξης 30-6-2023 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Ελληνικα