Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17420 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17181 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17415 180 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17152 175 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17205 175 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17342 174 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17361 173 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17156 172 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17206 171 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17202 170 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17288 165 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17266 160 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17252 159 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17257 158 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17087 157 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17258 156 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17153 155 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17150 154 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17112 153 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17263 152 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17163 151 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17480 150 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17391 149 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17370 148 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17347 147 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17269 146 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17378 145 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17346 144 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17201 143 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17162 142 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17149 141 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17123 140 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17203 139 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17199 138 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17197 137 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17308 136 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17477 135 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17489 134 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17193 133 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17312 130 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17313 129 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17085 128 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17443 127 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17323 126 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17270 125 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17452 124 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17424 123 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17096 122 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17117 121 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17160 120  
17198 119  
17410 118,66  
17111 118,33  
17429 118  
17118 117,66  
17155 117,33  
17174 117  
17151 116  
17449 115  
17341 115  
17218 115  
17367 114  
17437 113  
17476 112  
17365 111  
17509 110  
17444 110  
17448 109  
17355 108  
17230 106  
17510 105  
17451 104  
17494 103  
17503 102  
17377 101  
17423 100  
17240 100  
17318 100  
17200 100  
17284 100  
17337 100  
17454 100  
17259 100  
17175 100  
17194 100  
17353 100  
17128 100  
17139 100  
17305 100  
17271 100  
17125 100  
17299 100  
17195 100  
17326 99  
17102 99  
17124 99  
17508 96  
17413 95  
17439 95  
17092 95  
17351 95  
17447 90  
17470 90  
17267 90  
17129 90  
17232 90  
17333 90  
17304 90  
17495 90  
17481 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17434 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17119 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17376 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17416 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17165 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση & έλλειψη δικαιολογητικου
17375 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση & έλλειψη δικαιολογητικου
17285 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17502 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
17438 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17363 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17262 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17431 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17088 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17462 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ & συναφής εμπειρία
17208 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17327 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17113 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17277 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17475 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17483 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17403 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17286 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17364 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17344 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17458 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ & συναφής εμπειρία
17421 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17514 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ & χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17226 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17366 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17329 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17179 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17164 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17294 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
17358 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17396 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17336 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17283 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17264 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17472 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17233 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17100 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17147 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17114 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17460 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17247 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17372 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17300 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση, ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17450 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17419 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
17089 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17432 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17309 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17464 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17236 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17136 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17275 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17115 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17191 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17435 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17405 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17486 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17345 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17380 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17166 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17183 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
17289 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση
17178 χωρίς συναφής εμπειρία ή εκπαίδευση

Αποτελέσματα Προκήρυξης 30-6-2023 ΥΠ. ΚΑΘ. ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ελληνικα