Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙΚΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17369 120 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17485 110 ΕΠΙΤΥΧΩΝ

Αποτελέσματα Προκήρυξης 30-6-2023 Διερ. Σομαλικών

Ελληνικα