Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17127 155 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17119 150  
17097 120  
17488 110  
17434 100  
17135   ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17221   ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17249   ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17511   ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
17086   ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Αποτελέσματα Προκήρυξης 30-6-2023 Διερ. Αραβικών

Ελληνικα