Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-6-2023) Ειδικότητα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (Δάσκαλος ή Φιλόλογος)

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17260 155 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17417 154 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
17274 153
17354 152
17102 151
17223 150
17414 150
17125 150
17085 145
17241 140
17328 140
17445 140
17482 140
17158 140
17268 140
17138 135
17141 135
17393 135
17192 135
17402 135
17395 130
17400 130
17388 130
17101 130
17242 130
17173 130
17234 129
17103 129
17322 129
17245 129
17168 129
17143 127
17092 127
17399 127
17408 127
17334 126
17145 126
17343 126
17231 121
17379 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
17222 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
17105 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ
17439 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17391 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17448 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17107 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17447 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17217 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17487 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17106 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17331 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17308 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17140 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17512 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17146 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17283 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17100 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17104 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17504 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17316 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17441 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17430 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17295 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
17471 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Αποτελέσματα-Προκήρυξης-30-6-2023-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Ελληνικα