Αποτελέσματα Προκήρυξης (24-4-2023) Ειδικότητα: Οδηγός

Αρ. Πρωτοκόλλου ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
16942 80 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
16944 60   
16933 Έλλειψη απαραίτητου δικαιολογητικού

Αποτελέσματα Προκήρυξης 24-4-2023 Οδηγός

Ελληνικα