Αποτελέσματα Προκήρυξης (27-09-2022) Ειδικότητα: Διερμηνείς Σομαλικών

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
16344 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
16347 10 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
16345 6  
16346 Απόσυρση ενδιαφέροντος για τη θέση
16348 Απόσυρση ενδιαφέροντος για τη θέση

 

Αποτελέσματα Προκήρυξης 27-9-2022 Διερμηνέας Σομαλικών

Ελληνικα