Αποτελέσματα Προκήρυξης (30-08-2022)

Ειδικότητα:  Διερμηνέας Λινγκάλα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
16243 9 ΕΠΙΤΥΧΩΝ

Αποτελέσματα Προκήρυξης 30-8-2022 Διερμηνέας Λινγκάλα

Ελληνικα