Αποτελέσματα Προκήρυξης (23-08-2022)

Ειδικότητα:  ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
16242 15 ΕΠΙΤΥΧΩΝ

Περισσότερα:

Αποτελέσματα Προκήρυξης 23-8-2022 Μάγειρας

Ελληνικα