Αποτελέσματα Προκήρυξης (2-8-2022) Διερμηνέας Σομαλικών

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
16150 11.33 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
16146 11  
16148 10.66  
16145 10.33  
16144 10  
16147 9  
16149 8.66  
16151 8.33  

Αποτελέσματα Προκήρυξης 2-8-2022 Διερμηνέας Σομαλικών

Ελληνικα