Αποτελέσματα Προκήρυξης (1-7-2022) Διερμηνέας Σομαλικών

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
16061 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
16062 Ελλιπή Δικαιολογητικά

 

Αποτελέσματα Προκήρυξης 1-7-2022 Διερμηνέας Σομαλικών

Ελληνικα