Ορθή επανάληψη 14/7/2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Αποτελέσματα Προκήρυξης (16-06-2022)

Ειδικότητα:  ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15957 15 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15929 14 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15973 13.66 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15953 13.33  
15994 13  
15965 12.66  
15924 12.33  
15958 12  
15992 11.66  
15990 11.33  
15926 11.16  
15947 11  
15975 10.83  
15942 10.66  
15959 10.66  
15986 10.5  
15948 10.33  
15981 10.33  
15927 10.33  
15950 9.83  
15988 9.66  
15923 9.5  
15921 9.33  
15966 9.33  
15913 9.16  
15967 9.16  
15970 9  
15982 9  
15983 9  
15940 9  
15944 9  
16049 8,83  
15914 8.66  
15997 8.66  
15984 8  
15987 8  
15972 7.5  
15922 7.5  
15956 7.5  
15991 7  
15943 7  
15974 7  
15985 7  
15949 0 Δεν προσήλθε / συνέντευξη

Σημείωση: Προστέθηκε ο αρ. Πρωτοκόλλου: 16049 καθώς στάλθηκε εμπρόθεσμα αλλά έφτασε με καθυστέρηση από το ταχυδρομείο.

Ορθή Επανάληψη – Αποτελέσματα Προκήρυξης 16-6-2022

 


Αποτελέσματα Προκήρυξης (16-06-2022)

Ειδικότητα:  ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15957 15 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15929 14 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15973 13.66 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15953 13.33
15994 13
15965 12.66
15924 12.33
15958 12
15992 11.66
15990 11.33
15926 11.16
15947 11
15975 10.83
15942 10.66
15959 10.66
15986 10.5
15948 10.33
15981 10.33
15927 10.33
15950 9.83
15988 9.66
15923 9.5
15921 9.33
15966 9.33
15913 9.16
15967 9.16
15970 9
15982 9
15983 9
15940 9
15944 9
15914 8.66
15997 8.66
15984 8
15987 8
15972 7.5
15922 7.5
15956 7.5
15991 7
15943 7
15974 7
15985 7
15949 0 Δεν προσήλθε / συνέντευξη

Αποτελέσματα Προκήρυξης 16-6-2022 ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

Ελληνικα