Αποτελέσματα Προκήρυξης (08-6-2022) Διερμηνέας Φαρσί

Αποτελέσματα Προκήρυξης (08-6-2022) ΕΣΤΙΑ  – Κιλκίς

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Διερμηνέας Φαρσί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15937 12 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15934 11,66  
15933 11,33  
15936 11  
15932 10,66  
15931 10,33  
15935 10  
15938 Δεν προσήλθε

Αποτελέσματα Προκήρυξης 08-6-2022 Διερμηνέας Φαρσί

Ελληνικα