Αποτελέσματα Προκήρυξης (31-05-2022) Διερμηνέας Αραβικών

Αποτελέσματα Προκήρυξης (31-05-2022)

Ειδικότητα:  Διερμηνέας Αραβικών (μερικής απασχόλησης) 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15916 12 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15917 11  
15918 10  
15920 9  
15915 8.66  
15919 8.33  

Αποτελέσματα Προκήρυξης 31-5-2022 Διερμηνέας Αραβικών

Ελληνικα