Παιδαγωγικό πρόγραμμα του “σπόρου” σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 12-15 ετών, το πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία ενεργών νεαρών πολιτών και τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής τους ταυτότητας. Εργαλεία του είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η περμακουλτούρα και το θεατρικό παιχνίδι. Τα παιδιά εξερευνήσουν φλέγοντα επίκαιρα θέματα σχετικά με το περιβάλλον όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η ανακύκλωση και τέθηκαν στέρεες βάσεις για νέες επερχόμενες δράσεις τις οποίες θα σχεδιάσουν και θα οργανώσουν οι μαθητές, με την ηθική και υλικοτεχνική υποστήριξη του Ινστιτούτου.

Όπως πάντα, τα προγράμματά του Σπόρου δεν αποκλείουν κανέναν, ανεξαρτήτως φυλής και εθνικότητας. Αντιθέτως, αποτελούν γέφυρα μεταξύ των διαφορετικών κόσμων και καλλιεργούν την αποδοχή και την ενσωμάτωση, φέρνοντας τους πάντες κοντά με μόνο γνώμονα το κοινό καλό.

Τα παιδιά που φιλοξενούνται στους ξενώνες της Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ συμμετείχαν στον πρώτος κύκλος του Make it Green Lesvos

«Η Δράση χρηματοδοτείται από το
Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025 του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»

Ελληνικα