Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ελαφρών γευμάτων (snack) στο κέντρο υποστήριξης παιδιών και οικογενειών “TAPUAT” στη Λάρσο Μυτιλήνης (9ο χλμ. Μυτιλήνης – Καλλονής, περιοχή Πρινέρι Μόριας), στο πλαίσιο του έργου “Migrant and refugee children and their caregivers benefit from the transfer out of RIC to a strengthened protective environment and access quality education, child protection and psycho-social support services” που υλοποιεί σε συνεργασία με την IRC.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση για snack με αρ. 68-2021
Τεχνική – οικονομική προσφορά για 68-2021

Ελληνικα