Αποτελέσματα Προκήρυξης (16-04-2021) ΕΣΤΙΑ 2021 – Κιλκίς

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Διερμηνέας Farsi 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14432 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
14434 9,66
14433 8
14441 7
14435
14436
14437
14438
14439 ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
14440 ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
14442 ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
14431 ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αποτελέσματα Προκήρυξης 16-04-2021 Διερμηνέας Farsi ΚΙΛΚΙΣ ΕΣΤΙΑ2021

Ελληνικα