Αποτελέσματα Προκήρυξης (6-10-2020) ΕΣΤΙΑ ΙΙ – Κιλκίς