Αποτελέσματα Προκήρυξης (6-10-2020) ΕΣΤΙΑ ΙΙ – Κιλκίς

Πρόσκληση για προσφορές για μίσθωση χώρου με αριθμό 107/2020
22 Οκτωβρίου 2020
Αποτελέσματα Προκήρυξης (9-10-2020) ΕΣΤΙΑ ΙΙ – Κιλκίς
29 Οκτωβρίου 2020
Ελληνικα