Αποτελέσματα Προκήρυξης (3-7-2020) Κοιν. Λειτουργοί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
11957 30,41 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
11929 24,22  
11893 24,02  
11956 21,90  
11958 17,71  
11895 16,42  
11949 15,473  
11992 14,34  

Περισσότερα:
Αποτελέσματα Προκήρυξης 3-7-2020 Κοινωνικοί Λειτουργοί