Αποτελέσματα Προκήρυξης (24-12-2019) Ψυχολόγοι

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
10671 25,88 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
10602 25,62 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
10672 24,79 ΕΠΙΛΑΧΩΝ

 

Αποτελέσματα Προκήρυξης 24-12-2019 Ψυχολόγοι